Aristoteles zou hebben gezegd: “Wat een arts voor het lichaam is, is de muziek voor de geest.”
Ik weet mij sindsdien gesteund, muziek mag een medicijn zijn.

Aristoteles en ik