Een fragment uit een gedicht van Sappho. Sappho leefde omstreeks 600 voor Christus op het eiland Lesbos.


A poem of Sappho

Immortal Aphrodite, on your intricately brocaded throne,
child of Zeus, weaver of wiles, this I pray:
Dear Lady, don’t crush my heart
with pains and sorrows (…)

Translated by Julia Dubnoff

Ode aan Aphrodite

Onsterfelijke Aphrodite op je luisterrijke troon
betoverende dochter van Zeus
ik smeek u Vrouwe – verpletter mijn geest niet
onder kwelling en smart (…)

Lepus: vertaling uit het Engels