Het hart van een hond
Ziet meer dan dat van de mens

De wolf die koos een kant
Hij verslindt liever ons bezit en ons vee

De hond en waarom minachten we hem zo?
Hij kiest onze kant, onze redder in tijd van nood